Florian Günther am 19.10. in Ostheim (Buchhandlung Medienstreu)

Lesung * Buchvorstellung

Florian Günther liest aus seinem neuen Gedichtband

LIEBESGEDICHTE
ODER SO WAS ÄHNLICHES

Buchhandlung Medien Streu
Breiter Hof 6
Oberwaldbehrungen
D-97645 Ostheim/Rhön

Samstag 19.10. 2019 * 20 Uhr

Buchhandlung Medien Streu, Ostheim am 21. September 2019

9. Oktober 2019

Engstler-Shop geschlossen

9. Oktober 2019